Kazimierz Trybulski o średniowieczu

monodramy

Monodram "Ślepiec" - zwiastun powieści o biskupie Chrystianie.

P1060675.JPG

 

„Ślepiec” to już drugi napisany przeze mnie monodram, którego premiera odbyła się w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza w dniu szóstym czerwca w gmachu głównym grudziądzkiego Muzeum. W roli tytułowej wystąpił Janusz Kamiński, ten sam ociemniały aktor, który był wykonawcą pierwszego mojego monodramu - „Ostatni list biskupa Heidenryka do wielkiego mistrza Anno von Sangerhausen”; różnica międfzy jednym wykonaniem a drugim była taka, że w pierwszym Janusz musiał grać człowieka, który widzi (biskupa Heidenryka), natomiast w drugim zagrał człowieka ociemniałego, czyli - jak się sam wyraził -  „siebie”.

A oto sytuacja, jaką zastają widzowie, przystępując do odbioru przedstawienia: Jest rok 1270, trwa drugie powstanie Prusów przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Obok znajdującej się w pobliżu Grudziądza wsi Strzemięcin mieszka, nazywany przez wszystkich „Ślepcem”, ociemniały pustelnik Mikołaj, do którego przybywa pewnego dnia krzyżacki duchowny, aby wyjaśnić docierające do komtura grudziądzkiego pogłoski, że "Ślepiec" udziela schronienia uciekającym przed rycerzami zakonnymi buntownikom pruskim. Ślepiec nie zaprzecza tym pogłoskom, co więcej, powołuje się na Ewangeliczne przykazanie miłości, które w pełni determinuje jego takie a nie inne postępowanie. „Gdybym nie udzielał pomocy tym, którzy mnie o tę pomoc proszą, nie mógłbym nazywać się chrześcijaninem!” – mówi. Jednocześnie wytyka braciom Zakonu N.M.P. brak zgodności między propagowanymi przez nich wartościami chrześcijańskimi a codzienną praktyką. Wzorem postępowania jest dla niego nieżyjący już od wielu lat biskup Chrystian, który jeszcze przed przybyciem Krzyżaków prowadził na terenie Prus szeroko zakrojoną akcję ewangelizacyjną bez użycia miecza, polegającą tylko i wyłącznie na przekonywaniu, na perswazji. W latach dwudziestych Chrystian przebywał również w leżącym na pograniczu ziemi chełmińskiej i Prus Grudziądzu, który stał się dla niego czymś w rodzaju „bazy wypadowej” na Prusy. „Ślepiec” Mikołaj był wtedy kilkunastoletnim chłopcem, służył Chrystianowi i brał udział w jego wyprawach ewangelizacyjnych. W rozmowie z duchownym krzyżackim z nostalgią wspomina tamte czasy, opowiada, jakim człowiekiem był biskup Chrystian, charakteryzuje go jako człowieka niemalże świętego, jako wiernego ideałom ewangelicznym Apostoła. Podkreśla również rolę, jaką odegrał biskup Chrystian w dynamicznym rozwoju osady zwanej Grudziądz.

Monodram „Ślepiec” traktowany jest przez nas (przeze mnie i przez Janusza) jako zwiastun powstającej właśnie powieści „Chrystian” (tytuł roboczy), w której narratorem będzie również „Ślepiec” Mikołaj. Biorąc to pod uwagę, monodram ten wystawimy ponownie dopiero za rok, czyli podczas uroczystości promującej świeżo wydaną powieść „Chrystian”. Postaramy się jednak sfilmować występ Janusza, w warunkach naturalnych, w lesie i umieścić na youtube  

Pisałem już na blogu o tym, że powieść ta ma pełne poparcie władz miasta; Pan Prezydent przyznał mi stypendium w wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania tej powieści. Pieniądze muszę przekazać do wydawnictwa jeszcze w tym roku, dlatego też do października muszę powieść ukończyć, ale wydana zostanie w roku przyszłym. A poza tym, muszę przed dostarczeniem do wydawnictwa skonsultować tekst z prof. Waldemarem Rozynkowskim z UMK oraz z ks. prof. Mirosławem Mrozem, którzy na taką konsultację się zgodzili.

Chciałbym jeszcze poinformować gości mojego bloga, że z monodramem „Ostatni list biskupa Heidenryka ...” Janusz Kamiński zakwalifikował się do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Turnieju Teatrów Jednego Aktora, który odbędzie się w dniach 15 – 18 czerwca b.r. w Słupsku. Trzymajcie za  Janusza kciuki!

A oto kilka zdjęć z premiery monodramu „Ślepiec” w dniu 6. czerwca b.r. w grudziądzkim Muzeum.  Januszowi towarzyszył Chór Tibi Mariae.

 

P1060668.JPG

 

P1060671.JPG

 

P1060672.JPG

 

P1060677.JPG

 

18893238_1893626120885193_1438057342597828475_n.jpg

 

P1060682.JPG