Kazimierz Trybulski o średniowieczu

Moja twórczość literacka, recenzje

Powstanie powieść o biskupie Chrystianie.

 

 

POL_Grudziądz_COA.svg[1].png

Herb Grudziądza - wizerunek biskupa Chrystiana

 

Od dłuższego już czasu nosiłem się z zamiarem napisania powieści, w której „wystąpiłby” wielki człowiek epoki średniowiecza, jeden z apostołów Europy, patron Grudziądza - biskup Chrystian. Z doświadczenia wiem, że szanse na wydanie powieści promującej konkretne miasto (a dokładnie jego historię) rosną znacznie, gdy władze tegoż miasta poprą projekt i wyrażą chęć partycypowania w kosztach wydania tej powieści. Skorzystałem więc z faktu, że jesienią ubiegłego roku Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu poinformował mieszkańców miasta, że jest możliwość otrzymania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki na rok 2017. Wystąpiłem więc o takie stypendium (w wysokości 5000 zł) i zaznaczyłem, że pieniądze te przeznaczę na dofinansowanie kosztów wydania powieści pod roboczym tytułem „Chrystian”. Wniosek poparli: Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu, Dyrektor Muzeum w Grudziądzu oraz Ks. Dziekan Dekanatu nr 1 w Grudziądzu.

Z radością informuję mieszkańców Grudziądza (i nie tylko Grudziądza), że „Zarządzeniem Nr 39/17 Prezydent Grudziądza zatwierdził podział środków finansowych na stypendia w dziedzinie kultury i sztuki na pierwsze półrocze 2017 roku oraz cały rok 2017” i że  zostało mi „przyznane stypendium na cały rok 2017 w wysokości 5000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania powieści „Chrystian.”

Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że otrzymałem to stypendium i ... no cóż, biorę się żwawo do pracy. Jestem na etapie „studiowania” tematu, czytam różnego rodzaju prace naukowe dotyczące Chrystiana i epoki, w której działał. Jestem już po spotkaniu nie tylko z pracownikiem naszego Muzeum Mariuszem Żebrowskim, ale przede wszystkim ze znawcą tematu prof. dr hab. Waldemarem Rozynkowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; tym samym, który zechciał być  konsultantem historycznym mojej ostatniej powieści: „Wzgórze nad jeziorem”. Pan profesor przekazał mi szereg uwag i zaopatrzył mnie w pokaźny stos książek, które nie tylko dostarczą mi wiedzy na temat życia i działalności biskupa Chrystiana, ale też pozwolą swobodnie poruszać się po epoce, pozwolą mi dobrze zrozumieć złożone, z jednej strony barwne, z drugiej nieco ponure czasy chrystianizacji ostatnich ludów pogańskich Europy.

Moim pragnieniem jest nie tylko pokazać postać niezwykłego mnicha i ewangelizatora Prusów, człowieka starającego się w bardzo trudnych, wręcz niesprzyjających warunkach nieść Ewangelię Prusom, wcielając jednocześnie w życie Chrystusowy nakaz miłości bliźniego. Chcę również pokazać czytelnikom klimat tych czasów, tę całą złożoność epoki, w której słowa: „niesienie Ewangelii” - dla Chrystiana i jego braci oznaczały jedno, dla władców tego świata drugie. Wielu starało się pogodzić z sobą te dwie, sprzeczne z sobą tendencje; niestety, bez powodzenia. No cóż, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni religia i polityka nie znalazły wspólnej platformy porozumienia. Nagły „zwrot akcji” nastąpił dopiero po sprowadzeniu na ziemię chełmińską Zakonu N.M.P., ale właśnie dlatego chciałbym zakończyć fabułę w roku 1230, czyli akcję powieści umieścić w okresie przedkrzyżackim, w latach dwudziestych XIII w. – przede wszystkim w Grudziądzu (jestem przecież mieszkańcem tego miasta), częściowo w powiecie grudziądzkim, Zantyrze, Chełmnie, Płocku, Lubawie, no i oczywiście na terenie Prus, a konkretnie Pomezanii, gdzie (między innymi oczywiście) biskup Chrystian realizował swoją misję. Czytelnik będzie miał więc okazję poznać kulturę i obyczaje ludu pruskiego, co – mam taką nadzieję – będzie dodatkowym atutem powieści. O roli, jaką odegrał biskup Chrystian w dziejach Prusów, autor XIII-wiecznego traktatu: "Descriptiones terrarum" napisał: "Kraj ten (Prusy) drogiemu Bogu mężowi Chrystianowi, pierwszemu biskupowi tej ziemi, z zakonu Cystersów, zawdzięcza początki nawrócenia bez miecza przez łaskę chrztu."

Dla mieszkańców Grudziądza ważnym elementem świata przedstawionego będzie wizja Grudziądza lat dwudziestych XIII wieku – grodu, z którym Chrystian wiązał wielkie nadzieje i plany.

 

rysunek 0002

 

„Chrystian” (tytuł roboczy), jak pozostałe moje książki, będzie powieścią, a nie książką naukową, tak więc czytając ją, czytelnik będzie miał przyjemność śledzić dramatyczne losy bohaterów fikcyjnych, którym przyszło żyć w tych burzliwych, ale też bardzo ciekawych czasach. Jednocześnie zapewniam, że dołożę wszelkich starań, żeby cała wiedza historyczna, jaką nabyłem, nabędę i umieszczę w powieści odzwierciedlała najnowsze osiągnięcia rzetelnych badań naukowych dotyczących czasów Chrystiana.

 

Jako ciekawostkę dodam, że takim swoistym „zwiastunem” powieści będzie napisany przeze mnie monodram „Ślepiec”. Do wykonania tego monodramu przygotowuje się ociemniały aktor – Janusz Kamiński; ten sam, który w bardzo sugestywny sposób wykonał monodram: „Ostatni list biskupa Heidenryka do wielkiego mistrza ...” Premiera „Ślepca” odbędzie się w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza w Muzeum w Grudziądzu dnia 6.06.2017 r. o godz. 17.00. Jeśli się oczywiście nic do tego czasu nie zmieni.

Bardzo proszę wszystkich życzliwych mi ludzi o modlitwę i o „trzymanie kciuków” w intencji pomyślnej realizacji tych, bądź co bądź, ambitnych planów.

P.s. Wydanie powieści nastąpi dopiero w roku 2018, bo z pewnością do końca tego roku będę ją pisał; nie mówiąc już o tym, że najpierw muszę "odrobić zadanie domowe", czyli przestudiować wszystkie dostępne materiały. 

 

P1060518.JPG

 

5612234b75532_o,size,933x0,q,70,h,e5bbeb.jpg

W Grudziądzu powstał nawet pomysł postawienia pomnika biskupowi Chrystianowi. Na zdjęciu: Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski prezentuje projekt tego pomnika. (zdjęcie pochodzi z portalu: Nasze Miasto Grudziądz)

A oto relacja z uroczystości wręczenia stypendiów w Serwisie Informacyjnym Telewizji Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu:

http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2017.03.08